Hiển thị một kết quả duy nhất

90,000 150,000 
90,000 150,000